Aansprakelijkheidsonderzoek

Bij een schadeclaim is voor verzekeraars van groot belang wie aansprakelijk is voor een schade en hoe en of de aansprakelijke partij is verzekerd. Hiervoor kunnen verzekeraars door BRS Bedrijfsrecherche een aansprakelijkheidsonderzoek laten uitvoeren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval, een ongeluk met schade of langdurige ziekte.

BRS Bedrijfsrecherche heeft specialisten in huis die de taal van de verzekeraar spreken en de verzekeraar daarom ook bij complexe aansprakelijkheidsvraagstukken kunnen ondersteunen, door het uitvoeren van gedegen technisch of tactisch onderzoek.

BRS Bedrijfsrecherche streeft er dan ook naar de voortgang van de schadeafhandeling voor de verzekeraar voorspoedig, probleemloos en professioneel te laten verlopen.

Wilt u weten hoe BRS Bedrijfsrecherche u bij een aansprakelijkheidsonderzoek precies van dienst kan zijn, dan kunt u hierover nu contact met ons opnemen.