Gezondheidsfraude-onderzoek

Gezondheidsfraude is veel verzekeraars een doorn in het oog. Zeker omdat de schade die jaarlijks hierdoor geleden wordt soms oploopt tot in de miljoenen. Bij het vermoeden van een frauduleus ingediende gezondheidsschadeclaim of een frauduleus verzoek om een gezondheidsschade-uitkering, dient daarom altijd serieus opgetreden te worden. BRS Bedrijfsrecherche kan hier voor verzekeraars een belangrijke rol in spelen.

BRS Bedrijfsrecherche is in staat om, zowel landelijk als internationaal, snel op te treden als er een mogelijke gezondheidsfraude dient worden te onderzocht. We kunnen ter plekke onderzoek verrichten naar de (werkelijke) toedracht van een schadeclaim. We onderzoeken de situatie en stellen een rapport op met onze bevindingen dat als bewijs kan dienen bij een rechtszaak.

Blijkt er echt iets aan de hand, dan kunnen de kosten voor het inschakelen van BRS Bedrijfsrecherche bovendien gedeclareerd worden op de fraudeplegende partij.

BRS Bedrijfsrecherche maakt zich sterk voor kostenbesparing bij verzekeraars, door het preventief en vroegtijdig aanpakken van gezondheidsfraude. Wilt u hierover verder van gedachten wisselen dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.