ICT-Security

Tegenwoordig vormt ICT de levensader van de meeste bedrijven en organisaties. Het is tevens de meest kwetsbare plek. Een goede beveiliging van computers, laptops, de internetverbinding, de netwerkverbinding, servers, procedures, wachtwoorden en natuurlijk een gedegen instructie van de eigen medewerkers zelf, zijn allemaal even cruciaal. BRS Bedrijfsrecherche onderzoekt wat de status is van de beveiliging van uw complete ICT-omgeving en doet zonodig aanbevelingen.

Een beveiliging is altijd zo sterk als zijn zwakste schakel. BRS Bedrijfsrecherche kan daar helaas vanuit haar eigen ervaring genoeg voorbeelden van noemen. Door recherche- en computeronderzoek valt vaak wel te achterhalen waar het mis is gegaan, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Als adviseur in ICT-Security kan BRS Bedrijfsrecherche u ondersteunen bij het implementeren van een tactisch en strategisch ICT-security beleid. Dit zorgt ook bij uw eigen medewerkers voor meer beveiligingsbewustzijn, maar dit dient dan wel nageleefd te worden. Structureel toezicht op de naleving van geïmplementeerd securitybeleid is dan ook essentieel.

De eerste stap is het aanvragen van een risico-analyse. Een specialist van BRS Bedrijfsrecherche komt dan langs voor een inventarisatie en zal vervolgens adviseren en verbetervoorstellen doen door middel van een rapportage.

Om een risico-analyse aan te vragen of nog even door te praten over hoe BRS Bedrijfsrecherche u kan helpen met uw ICT-Security, kunt u hier contact opnemen.