Inspecties

BRS Bedrijfsrecherche verzorgt al jaren risico-inspecties bij bedrijven voor verzekeraars, als het gaat om het inspecteren van de in een polis omschreven elementen of objecten. Daarbij gaat het met name om het inspecteren van aandachtspunten als de brandweerbaarheid, inbraakpreventie, toegangsregeling, enzovoort, van de betreffende bedrijfslocatie(s).

BRS Bedrijfsrecherche geeft, door het uitvoeren van een inspectie op maat, snel en helder inzicht in de actuele stand van zaken van diverse beveiligingsmaatregelen wat betreft hun mate van toereikendheid. Zo kunnen snel nog ontbrekende maatregelen worden getroffen.

BRS Bedrijfsrecherche wil met het uitvoeren van een gedegen inspectie tevens een stukje bewustwording uitstralen naar de zakelijke klanten van verzekeraars, vanuit het belang om alle mogelijke risico's zo goed mogelijk af te dekken.

Om hierover nader in gesprek te gaan met BRS Bedrijfsrecherche of om ons in te schakelen, kunt u nu contact opnemen met één van onze adviseurs.