Eigen personeel is goed voor 3,5 miljard fraude

19 januari 2012; Dit artikel is geschreven door Bert Boer

Meer dan vijftig procent van alle organisaties heeft te maken met fraude. Bij elkaar opgeteld bedraagt de schade meer dan 3,5 miljard euro per jaar.
Weet wie u in dienst neemt.

Binnen uw takenpakket valt wellicht ook de verantwoordelijkheid voor de beveiliging. Dan ligt het voor de hand dat u met een extra kritische blik naar uw eigen personeel kijkt. Dat begint al voordat u iemand in dienst neemt. Immers, het is algemeen bekend dat vijfenzeventig procent van alle curriculum vitae "grove" leugens bevat. Iedereen met een PC doet aan "personal branding" en levert een waterdicht CV aan bij de aanstaande werkgever. Hoe kunt u voorkomen dat u bij de eerste kennismaking al bij de neus wordt genomen? Het DIIS pre-employment interview ondersteunt u hierbij. Met dit digitale integriteitonderzoek kunt u snel analyseren of een potentiële medewerker binnen de normen en waarden van uw bedrijf past. Zo kunt u veel problemen voorkomen.

Fraude ontstaat vaak door diefstal, drank- of drugsmisbruik: de helft van alle bedrijven krijgt er vroeg of laat mee te maken. Vaak is het eigen personeel erbij betrokken, als dader wel te verstaan. Bizar genoeg blijkt uit onderzoek dat in vierennegentig procent van de gevallen waarbij er fraude aan het licht kwam, de probleemveroorzaker voordat hij of zij in dienst trad niet was gescreend. Er vond nog geen telefoontje naar de vorige werkgever plaats met de vraag "zou u deze persoon morgen weer in dienst nemen?" Het antwoord op deze vraag is misschien wel de belangrijkste in het hele sollicitatieproces. Tenminste, als u op zoek bent naar integer personeel. En ongetwijfeld bent u dat, want integer personeel werkt harder, is minder vaak ziek en levert een goede bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Hebt u geen aandacht voor de mate van integriteit van uw (nieuwe) medewerker, dan is het een kwestie van rustig afwachten tot het moment daar is waarop het fout gaat. Een gewaarschuwd mens telt dan wel voor twee, want een gemiddelde fraude kost u ruim ruim tienduizend euro. Fraude veroorzaakt onrust alswel imago en financiële schade, niet alleen binnen het bedrijf maar ook bij klanten. Het is daarom van groot belang om vooraf te onderzoeken wie u in dienst neemt. In veel gevallen bent u zelf daaarvoor de aangewezen persoon. Slechts weinig HRM medewerkers zijn hiervoor opgeleid of hebben de vrijmoedigheid om vragen te stellen over fraude, diefstal en financiële problemen. Extern kennis inhuren is kostbaar en vertraagt het aannameproces en voor je het weet begint die uitstekende kandidaat bij de concurrent. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) laten opvragen is uiteraaard mogelijk, maar dit is omslachtig en prijzig. Bovendien is het algemeen bekend dat goedkeuring in bijna alle gevallen volgt, zelfs al is de nieuwe medewerker in het verleden in aanraking met justitie geweest. Dus, wat is het alternatief?

Betrouwbaar en voordelig

Onderzoek toont aan dat managers in sollicitatiegesprekken binnen twintig seconden na kennismaking al hebben besloten of de kandidaat is aangenomen. Helaas gaat het selecteren op die manier nogal eens mis. Gelukkig alleen bij andere bedrijven, want u hebt immers teveel ervaring om niet in die valkuil te stappen. Maar wees eerlijk, dat dachten de managers waar het eerder fout ging ook. Het blijft gewoon moeilijk om te achterhalen of iemand de waarheid spreekt en integer is. Laat staan om te ontdekken of iemands normen en waarden aansluiten bij die van uw bedrijf. Mede dankzij de intrede van het internet kunt nu beschikken over efficiënte hulpmiddelen tegen lage kosten met een hoog rendement, zoals het DIIS pre-employment interview. Waarbij DIIS staat voor Digitaal Interactief Interview systeem. Dit hulpmiddel geeft snel en betrouwbaar een beeld van de sollicitant. Zo bleek na inzet van DIIS binnen een zekere verkoop organisatie na vijfhonderd pre employment interviews het volgende:

Hoe werkt het DIIS pre-employment interview?

De digitale vragenlijst van DIIS behandelt uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld zaken omtrent het arbeidsverleden alsmede overmatig drankgebruik, diefstal, loyaliteit, eerlijkheid en drugsgebruik. Aan de hand van verschillende stellingen beoordeelt DIIS de normen en waarden van de kandidaat. U kunt ook zelf aanvullende vragen of onderwerpen toevoegen. In de praktijk selecteert u als werkgever de kandidaat die u wilt screenen. Deze persoon kan een online vragenlijst invullen. Dit kan op kantoor maar ook gewoon thuis achter de pc. Via slimme controlevragen filtert het systeem sociaal wenselijke antwoorden uit. Zo'n digitaal interview neemt ongeveer 25 minuten in beslag. Direct na afloop beschikt u online over een helder rapport en zijn de resultaten beschikbaar, inclusief een advies van DIIS. U beoordeelt uiteraard vervolgens zelf of u verder wilt gaan met de sollicitant.

Flexibel en vriendelijk systeem

Deelnemers ervaren DIIS als een prettige interviewmethode, met afwisselende en uitdagende onderdelen. Ook mensen met weinig computerervaring kunnen prima met het systeem uit de voeten. HRM medewerkers reageren eerst terughoudend, maar nadat de eerste ervaringen met het systeem zijn opgedaan is men onder de indruk van de diepgaande en open gesprekken die gevoerd worden naar aanleiding van het interview. Het systeem biedt organisaties een laagdrempelige manier om de facilitaire en HRM afdeling op een prettige manier te betrekken bij het onderwerp security zonder dat men eerst diepgaande kennis hoeft op te bouwen. Een andere reden waarom gebruikers positief zijn over het gebruik van dit computerprogramma is omdat het systeem proactief werkt en ook in staat is een voorspelling te doen over hoe groot het risico is dat een kandidaat in de toekomst de fout in gaat. Dit in tegenstelling tot instrumenten als de VOG (450.000 per jaar en ziet 1% als probleem) en het binnen de retail-branche veel gebruikte systeem van de stichting FAD (Fraude Aanpak Detailhandel). Hierin staan alleen geregistreerde winkeldieven die eerder tegen de lamp zijn gelopen. Tot slot, geen enkel systeem is waterdicht, maar niets doen is wachten tot u aan de organisatie mag verantwoorden waarom die frauder niet eerder was opgemerkt.

Meer informatie

Alphium, de naam achter DIIS

DIIS - is een product van Alphium, ontwikkelaar van innovatieve en gebruikersvriendelijke software op het gebied van werk en management. DIIS- producten dragen bij aan een snellere en efficiëntere werkwijze. En dat betekent een kostenbesparing voor u. Tot de klantenkring behoren onder meer banken, bedrijven in de telecom- en energiesector en werving- en selectiebureaus. Wilt u meer zekerheid over uw sollicitanten? Neem contact op met Alphium BV: 030-6000778.

Over de schrijver

Bert Boer is eigenaar van Alphium BV. Sinds 2002 uitgever van pre employment testen en marktleider op het gebied van Integriteitstesten.