Onrechtmatig ziekteverzuim

Ziekmeldingen kosten bedrijven jaarlijks veel geld. Met name frustrerend is het voor een werkgever wanneer blijkt, of het gerucht gaat, dat een medewerker zijn ziekmelding (regelmatig) gebruikt als dekmantel voor het ondernemen van bepaalde activiteiten of werkzaamheden die niet stroken met zijn ziekmelding. Wanneer er een vermoeden is van onrechtmatig ziekteverzuim, kunt u een beroep doen op BRS Bedrijfsrecherche.

Een van de meest voorkomende voorbeelden van onrechtmatig ziekteverzuim is dat een medewerker tijdens zijn ziekteverzuim blijkt bij te klussen voor eigen rekening. Meestal komen de eerste signalen hiervoor van de collega's van de betrokkene. Soms zet u ook zelf vraagtekens bij de verklaring van de betrokkene over zijn ziekmelding. BRS Bedrijfsrecherche kan u hieromtrent duidelijkheid verschaffen.

Wanneer er echt iets aan de hand blijkt te zijn, zal BRS Bedrijfsrecherche dit vaststellen door middel van observaties, ondersteund door fotografie en een schriftelijke rapportage van alle bevindingen. Ook als we niks kunnen vaststellen en de medewerker echt gewoon ziek blijkt te zijn, is dat een goede manier om aan uw medewerkers duidelijk te maken dat u onregelmatigheden niet tolereert. Ons onderzoek heeft dus vooral een repressieve of preventieve werking.

Als het vermoeden bestaat van onrechtmatig ziekteverzuim, schakel dan BRS Bedrijfsrecherche in. Als u geen actie onderneemt naar aanleiding van een vermoeden tot onrechtmatig ziekteverzuim, bedenk dan dat bij andere medewerkers ook het idee kan ontstaan dat ze er wel mee kunnen wegkomen. Voor u het weet is die moraal de heersende cultuur binnen uw bedrijf.

Wilt u een onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim bij ons aanvragen of hierover verder praten met een adviseur van BRS Bedrijfsrecherche? Klik dan hier.