Over BRS

BRS Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Justitie erkend recherchebureau dat rechercheonderzoeken uitvoert en preventieadviezen geeft voor het bedrijfsleven en de publieke sector. BRS Bedrijfsrecherche heeft een goede reputatie en is een toonaangevend recherchebureau in Europa. Met vestigingen in het buitenland en een unieke samenwerking met Europese partners zijn wij in staat om ook grensoverschrijdende onderzoeken succesvol af te ronden.

BRS Bedrijfsrecherche heeft een unieke samenwerking met juristen, accountants, gerechtsdeurwaarders en ict-experts om elk recherchevraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te kunnen benaderen en te zorgen dat uw probleem wordt opgelost. De kwaliteit van de onderzoeken en de rapportage zijn niet zelden de basis voor een succesvolle afhandeling van uw probleem.

Door de unieke samenwerking zijn wij in staat om tegen scherpe tarieven het onderzoek uit te voeren en gaat er bovendien geen kostbare tijd verloren met het steeds opnieuw zoeken van geschikte partners.
BRS Bedrijfsrecherche zorgt dat het niet bij symptoombestrijding blijft, maar dat uw probleem structureel wordt opgelost.