(Interim) Security Management

Veel bedrijven en organisaties beschikken niet over een eigen Security Manager. Vaak is er niet eens een Security Management beleid. Toch staat bijna elk bedrijf hier wel positief tegenover. De enige drempel is vaak dat niemand precies weet hoe men security beleid precies aanpakt. Daarom biedt BRS Bedrijfsrecherche u graag de helpende hand door middel van het verlenen van (interim of structureel) Security Management.

BRS Bedrijfsrecherche kan een begin maken met het opzetten van security beleid, maar ook instappen om reeds bestaand beleid verder te professionaliseren.

Een security manager van BRS Bedrijfsrecherche adviseert u vanuit zijn ervaring over hoe u Algemeen Beveiligingsbeleid het beste kunt toepassen op uw specifieke situatie. Een bijkomend voordeel is, dat het opzetten van professioneel beveiligingsbeleid zorgt voor een aanscherping van interne procedures en dit leidt tot meer inzicht in het functioneren van uw eigen bedrijf.

BRS Bedrijfsrecherche beschouwt Security Management als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers van een bedrijf en zal daarom altijd aansturen op het bewustmaken en, waar nodig, trainen of opleiden van mensen op het gebied van veiligheid en beveiliging.

Bovendien is de security manager van BRS Bedrijfsrecherche altijd stand-by wanneer er vragen, problemen of incidenten zijn.

Om hier verder over te praten, kunt u contact opnemen met een adviseur van BRS Bedrijfsrecherche.